Nätverket för dig som är drivande i implementation och uppföljning av målstyrningsmetoden OKR.

🔗

Dela med dig och lär från andras praktiska erfarenheter av OKR

👥

För dig som VD, del av ledningsgrupp, ledare eller OKR-ambassadör

💡

Uppdateringar med framgångsrecept, inspiration och checklistor

🏢

Kostnadsfritt med digitala och fysiska workshops och nätverksträffar

Vid intresseanmälan återkopplar vi med mer detaljer och information om nästa nätverksträff. Du kan när du vill avprenumerera på information från OKR Connect, läs mer i vår integritetspolicy.

Bakom OKR Connect står Daniel Mälsjö och Niklas Olsson. Vår ambition med OKR Connect är att föra samman Sveriges samlade erfarenheter och kunskap om att implementera OKR.

Daniel Mälsjö

Daniel Mälsjö

Daniel är OKR-coach, implementerings-ninja och entrepenör med ett långt track-record av lyckade OKR-implementeringar.

Niklas Olsson

Niklas Olsson

Niklas är OKR-coach, entreprenör och har samlat sin erfarenhet i den första boken om OKR på svenska - Målstyrning med OKR (Liber, 2021).